شرکت انبوه سازان زیباکنار

شرکت انبوه سازان زیباکنار

شرکت انبوه سازان زیباکنار

این شرکت و مجموعه کاری در عید 1398 تعطیل شده است و شرکت نیز در فروردین 1398 رسما در ثبت شرکتها منطقه ازاد انزلی منحل و تعطیل شده است
شرکا و مدیران  در شرکتها واملاک دیگری مشغول به فعالیت هستند

لذا هر شخص یا اشخصای که از این نام استفاده میکنند جنبه قانونی جعل داشته

همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح  می دارد:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »

واتس آپ آنلاین هستم